Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/Raport dostępności

Raport dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
  5. podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
  6. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach można składać w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach

ul. Leśna 46, 44-350 Gorzyczki

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacje Publiczne
pdf 2021-09-07 Plan działań na rzecz poprawy dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Plan działań na rzecz poprawy dostępności.pdf 155.89KB zobacz
pdf 2021-09-08 Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf 50.08KB zobacz
pdf 2022-03-23 Raport dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Raport dostępności.pdf 106.37KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach
Pierwsza publikacja
Chłapek Aleksandra 2021-03-26 11:40
Aktualizacja publikacji
Chłapek Aleksandra 2022-03-18 12:41
Wytworzenie publikacji
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 2022-03-23 11:17
Zatwierdzenie
Aleksandra Chłapek 2022-03-23 11:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
33
do góry