Strona główna/Aktualności/REKRUTACJA NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2023/2024

7 Lutego 2023

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 - dodatkowe informacje

Drogi Rodzicu!
Przystępując do rekrutacji na nowy rok szkolny 2023/2024 pamiętaj że:
  • wypełniasz komputerowo, drukujesz i podpisujesz (oboje rodzice) wniosek
  • drukujesz, wypełniasz i podpisujesz (oboje rodzice) RODO do każdego przedszkola, do którego składasz dokumenty
  • jeśli załączysz do dokumentacji zaświadczenie o zatrudnieniu koniecznie dołącz również zaświadczenie o nie przebywaniu na urlopie wychowawczym od obojga rodziców
  • jeśli składasz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu lub niskim dochodzie poświadcz je odpowiednimi dokumentami (np. postanowieniem sądu, zaświadczenie z opieki społecznej)
  • jeśli dziecko uczęszcza już do innego przedszkola na terenie naszej gminy złóż zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola
  • jeśli dziecko dwukrotnie brało już udział w rekrutacji złóż zaświadczenie z przedszkola o nieprzyjęciu kandydata
  • jeśli starsze rodzeństwo uczęszcza do przedszkola na terenie naszej gminy w obecnym roku szkolnym złóż oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa lub oświadczenie o objęciu obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  • jeśli rodzina kandydata jest rodziną wielodzietną złóż oświadczenie o wielodzietności
PO DODANIU WSZYSTKICH DOKUMENTÓW WCIŚNIJ "WYBIERZ AKCJĘ" NASTĘPNIE "ZŁÓŻ WNIOSEK".
 
Jeśli wszystkie dokumenty zostały dodane w postaci skanów/wyraźnych zdjęć nie ma obowiązku dostarczania ich również w wersji papierowej.
do góry